Contact

We are here to help!

Follow us

Send us a message

Charita a spoločenská zodpovednosť

V spoločnosti Finanzpartner sme si vedomí spoločenskej zodpovednosti voči komunite, v ktorej pôsobíme. Myslíme si, že je správne, ak sa firmy o svoj podnikateľský úspech podelia so svojím okolím. Nezištná pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii, je hlavným cieľom našej nadácie. Dlhoročne sa venujeme podpore projektov z oblastí starostlivosti o zdravie, vzdelávania a športu, kultúry či pomoci sociálne slabším. Naša pomoc je určená občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, ale i jednotlivcom. V minulosti sme aktívne podporili napríklad občianske združenie Svetielko nádeje alebo neziskovú organizáciu Deťom s rakovinou. https://finanzpartner.sk/sk/charita-a-spolocenska-zodpovednost/

This will close in 0 seconds

Vypláca firma spolupracovníkom aj podiel na zisku?

 

Pre našich spolupracovníkov máme okrem vysokých prvoročných a vysokých následných provízii aj ďalšie zložky odmeňovania. V inej časti o tom presne píšeme. Jedným z takých aktívnych programov je aj program Renta & Istota. Pre našich najlepších máme už teraz do pripravený program vyplácania dividendy. Aktivovaný bude vtedy, ak líder firmy dosiahne taký obrat, pri ktorom mu aktivujeme vyplácanie príslušného % z výsledkov celej firmy. Toto je na slovenskom trhu jedinečné. 

This will close in 0 seconds

Aké provízie vypláca firma? Vypláca aj následne provízie? 

 

Odmeňovanie našich spolupracovníkov má niekoľko zložiek. Tou najzásadnejšou zložkou sú provízie za uzatvorené produktové zmluvy. Vyplácame spolupracovníkom všetky typy provízií, ktoré nám vypláca aj náš obchodný partner. Provízie vyplácame 2-krát mesačne. Je to vždy 5 a 20 dňa v mesiaci. Vyplácame vysoké získateľské provízie, ale aj vysoké následné provízie. Do ďalších zložiek odmeňovania patria produkčné bonusy, produkčné prémie, dovolenky, súťažné odmeny a aj podiel na zisku spoločnosti. Naše odmeňovanie je tak jedno z najlepších na trhu.

This will close in 0 seconds

Má firma nejaké súťaže a ako často ich vyhlasuje?

 

Súťaživosť je prirodzená v živote, v športe, v podnikaní a aj v našej spoločnosti. Chceme sa porovnať sa s najlepšími a chceme uznanie za výsledky. Byť najlepším a patriť medzi najlepších. To je to, čo je tým pocitom úspechu. Pre nás je nastavenie súťaživého prostredia kľúčové. Za históriu našej spoločnosti sme mali viac ako 100 možností a príležitostí ukázať svoj potenciál. Minimálne 5 krát ročne máme vyhlásené motivačné súťaže. 

This will close in 0 seconds

Má firma vyhlásené nejaké súťaže o dovolenky?

 

Pre našich spolupracovníkov organizujeme každoročne súťaž o exotické dovolenky a zážitkové cesty. Dnes nevnímame dovolenky len ako bonusový nástroj zvýšenia si príjmu. Vnímame to ako nástroj socializácie a vzájomnej komunikácie medzi našimi najlepšími spolupracovníkmi. U nás sa dovolenky zúčastňuje každý kto splní kvalifikačné kritéria. Nie len prví 3 alebo 5 ako je to inde. Našich ciest za zážitkami sa zúčastňujú aj rodinní príslušníci. Sme rodinná firma a tak máme aj všetky naše cesty organizované. Historicky sme navštívili viac ako 30 exotických destinácií. Za posledné tri roky to bol Omán, Senegal, Jordánsko, Izrael a Bahrajn. 

This will close in 0 seconds

Kto riadi firmu a kto je v manažmente firmy?

 

Náš spôsob manažovania spoločnosti je to, čo nás odlišuje od ostatných. Vo vedení firmy a v obchodnom manažmente firmy sú ľudia, ktorí majú viac ako 25 ročné skúsenosti. Náš manažment tvoria ľudia, ktorí si prešli kariéru od jej úplného začiatku. Iba tak vieme správne koordinovať aktivity a pripravovať podporu pre našich spolupracovníkov. Poradným orgánom manažmentu firmy je Rada riaditeľov. Radu riaditeľov tvoria naši najlepší lídri, ktorí majú výsledky a právo hovoriť. 

This will close in 0 seconds

Ako firma vytvára, organizuje a stornofond? 

 

Stornofond vytvárame pre našich spolupracovníkov. Nie pre firmu a centrálu firmy. Stornofond vytvárame tak, že časť provízie odložíme a vyplatíme po uplynutí zálohovej provízie od partnera (24/36 mesiacov). Robíme tak len v segmente životné poistenie. Stornofond vytvárame z konkrétnej zmluvy a nie z provízií. Na výške rezervného fondu sa vždy dohodneme. Výšku stornofondu u nás kopíruje výšku kvality produkcie (resp. stornokvóty) každého spolupracovníka. Štandardne to je 5-10%. Vieme zladiť jeho percentuálnu výšku a ako výšku objemu v €. Stornofond je aj po ukončení spolupráce vždy vyplatený. Sú to peniaze spolupracovníka.

This will close in 0 seconds

Menila firma niekedy kariéru a odmeňovanie za tých 16 rokov? Ako často firma mení kariéru?

 

Sme na trhu viac ako 16 rokov. Za celé obdobie sme ani raz nezmenili systém odmeňovania ani plán kariéry. Vždy sme pridávali do plánu kariéry a systému odmeňovania niečo navyše. Nové finančné benefity. Toto je pre perspektívu podnikania vo finančných službách veľmi dôležité. Neustále vylepšovať kvalitu odmeňovania.  Nevyhlasujeme každý rok novú obchodnú politiku. Máme iba jednu obchodnú politiku už 16 rokov.

This will close in 0 seconds

Platí sa u vás za školenia a aké školenia firma organizuje a zabezpečuje?

 

Máme jedinečný a unikátny vzdelávací koncept, ktorý je zameraný predovšetkým na použiteľnosť v praxi. Školiteľmi sú rovnako ľudia z praxe, ktorí majú za sebou vlastné obchodné výsledky. Spolupracovníkom ponúkame 4 základné vzdelávacie moduly: Produkt - Manažment - Obchod - Sebarozvoj. K dispozícii máme kompletný katalóg školení, kde si spolupracovník vyberie školenie, ktoré potrebuje a my mu ho zabezpečíme. Máme aj vlastný e-learning kde je viac ako 110 vzdelávacích kurzov. Pre nových spolupracovníkov máme rekvalifikačný vzdelávací online video kurz. Všetky naše školenia, e-learning a video kurzy sú zdarma. 

This will close in 0 seconds

Robí firma aj realitné sprostredkovanie?

 

Našim klientom zabezpečujeme nielen komplexný servis finančného sprostredkovania, ale aj realitného sprostredkovania. Predaj, kúpu a prenájom nehnuteľností nám zabezpečujú vlastné realitné kancelárie. Počet aktívnych ponúk nehnuteľností prevyšuje počet 2.000. V našich realitných kanceláriách používame najmodernejšiu techniku a technológie vizualizácie nehnuteľností. Vrátane 3D video obhliadok. Naša firme robí nielen realitné sprostredkovanie ale aj realitný development. Viacej sa dozviete na našej web stránke https://finanzpartner.sk/sk/realitne-investovanie/

This will close in 0 seconds

Ak mám vybudovaný klientsky kmeň, mám garantovaný svoj kmeň klientov pri odchode?

 

Áno. Zmluvne garantujeme kmeň klientov, ktorých získal spolupracovník pri sprostredkovaní finančných služieb v našej spoločnosti. Ak sa spolupracovník rozhodne odísť z našej spoločnosť, na jeho požiadanie mu prevedieme správu klientov do novej spoločnosti. 

This will close in 0 seconds

Môžem padnúť zo svojej kariéry a pozície vo vašej spoločnosti?

 

Nie, padnúť u nás z kariérnej pozície nemôžete. Naši spolupracovníci majú garantované pozície. Nemusia tak plniť minimálne podmienky udržania si pozície v kariére. Neponižujeme našich spolupracovníkov v kariére. Ak náš spolupracovník dosiahne pozíciu v kariére, tak ju má už navždy. Náš spolupracovník sa v kariére posúva vždy iba nahor. Nikdy nie dole. A v tom sme naozaj jedinečný. 

This will close in 0 seconds

Viem sa podeliť s províziou s iným spolupracovníkom?

 

Máme systémovo riadený model delenia provízií medzi tipéra a trénera. Môže nastať situácia, že spolupracovník má klienta, ktorý potrebuje produkt, ktorý sám nevie zabezpečiť. Cez aplikáciu eKontakt pridelí kontakt na klienta inému spolupracovníkovi. Následne sa rozdelí provízia. Rovnako je to možné, ak je klient z iného regiónu. Všetky informácie vidí vo svojom informačnom systéme. 

This will close in 0 seconds

Ako funguje komunikácia manažmentu firmy a obchodnej siete?

 

Vedenie našej spoločnosti počúva vlastnú obchodnú sieť. Jej zloženie je rovnaké od jej samotného založenia. S každým lídrom máme aj silné osobné vzťahy. Vo vedení spoločnosti sú ľudia z praxe, ktorí si kariéru prešli „od piky“. Poznajú tak potreby spolupracovníkov v teréne. Nie sú to dosadení ľudia a teoretici. Vedenie spoločnosti má nielen praktické skúsenosti ale aj požadované vzdelanie z obchodného manažmentu, personálneho manažmentu a ekonomického riadenia firmy. 

This will close in 0 seconds

Vypláca firma pre tých najlepších aj nejaké bonusy navyše?

 

Áno. Súčasťou nášho systému odmeňovanie je aj vyplácanie bonusov. Bonusy vyplácame podľa obchodnej dohody. Bonusy môžu dosahovať až +10 % z obchodnej produkcie. Ten kto sa zaslúži o zásadný obchodný výsledok, tak si zaslúži aj bonus od našich obchodných partnerov. 

This will close in 0 seconds