Často kladené otázky

MÁ FIRMA ZABEZPEČENÉ PROSTREDIE PRE RAST A ROZVOJ?

Firma musí vytvárať pre spolupracovníkov ideálne rastové prostredie. A to nesúvisí s tým, aké má firma celkové tržby. Prioritou spoločnosti je adresná podpora našich spolupracovníkov. Už pri vstupnom interview si s lídrom obchodného tímu pomenujem jeho priority, jeho silné a slabé stránky. K tomu nastavíme manažment.  Silné stránky ešte podporíme navyše a slabé stránky zabezpečíme aby sa stali silnými. A takto líder a jeho tím porastie v produkciu a príjme. 

JE FIRMA DOSTATOČNE VEĽKÁ TRŽBAMI A PERSPEKTÍVNA DO BUDÚCNA?

Áno. Firma je dostatočne veľká a má tvorí potrebný kapitál na zabezpečenie rastového prostredia. Dnešným trendom je len porovnávať tržby, lebo to znamená veľkosť firmy. Veľkosť firmy = veľkosť tržieb. Je to ale naozaj tak? Ten kto je najväčší, musí byť aj najlepší? My si to nemyslíme. Tí najlepší nechcú len najpredávanejšie autá. Tí najlepší chcú najkvalitnejšie, dizajnovo najkrajšie, najluxusnejšie, najbezpečnejšie autá. Tí najlepší chcú mať niečo iné. Nikto sa nepýta na ich kvalitu tržieb a na ich štruktúru. Nikto sa nepýta ani zásadný ukazovateľ kvalitatívny ukazovateľ výkonnosti, tzv. tržby na agenta. A až potom pochopíte, ktorá firma je ako veľká! V tomto parametri patríme medzi TOP 7 spoločností na trhu. A toto je pre nás smerodajné. Kvalita a nie kvantita.

KOĽKO ZMLUVNÝCH PARTNEROV MÁ FIRMA A VLASTNÍ VŠETKY LICENCIE?

Áno. Firma má všetky licencie a vo všetkých sektoroch. Na Slovensku dnes spôsobí 403 SFA (samostatný finančný agent). Licenciu vo všetkých 6 sektoroch finančného sprostredkovania má len 13% firiem. My máme licenciu vo všetkých 6 sektoroch. Spolupracujeme tak s viac ako 50 finančnými inštitúciami. Patríme k spoločnostiam, ktoré majú najviac zmluvných partnerov. Kompletný zoznam partnerov nájdete na našej webovej stránke. V počet spolupracujúcich finančných inštitúcii patríme k TOP partnerom na trhu. 

Kliknite na odkaz tu

AKÉ SÚ HLAVNÉ VÝHODY A BENEFITY SPOLUPRÁCE S NAŠOU SPOLOČNOSŤOU?

Komplexnosť, odbornosť, slušnosť a všímavosť. Hlavné výhody spolupráce sú tie ľudské výhody. Ktoré sú často zdarma. Stačí sa len vedieť slušne správať, mať nastavený hodnotový, morálny kompas a mať rešpekt, úctu ku klientom a našim spolupracovníkom. Ale preto je vzácne, lebo je to zdarma. To všetko ostatné sa dá dnes zabezpečiť. Stojí to iba peniaze. Ale máme aj to ostatné. Pozrite si rozsah služieb pre našich spolupracovníkov. 

AKÉ SLUŽBY PONÚKA FIRMA SPOLUPRACOVNÍKOM?

Rozsah poskytovaných služieb je mimoriadny. Pridelenie klientov pre zabezpečenie servisu, právne služby pre našich klientov a spolupracovníkov, WEB kancelária a personalizovaný informačný systém, technické zabezpečenie digitálnych služieb, online digitálny archív klientskych zmlúv IS FINIS s kompletnými službami a produkčnými reportmi, nástroje CRM (Customer Relationship Management), služby a systém porovnávania finančných produktov, služby digitálneho marketingu, posty na sociálne siete, služby a systém online uzatvárania finančných produktov, finančné kalkulačky a finančné porovnania výhodnosti riešení, porovnávanie hypotekárnych úverov a služby inteligentnej hypotéky, sprostredkovanie realitných služieb, označenie kancelárií a obchodných priestorov, marketingové materiály a služby e-shopu, samostatné odmeňovanie odborného garanta, samostatnú odmeňovaciu kariéru, súťaže o rodinné exotické dovolenky, certifikované vzdelávanie, vlastné web stránky pre agentov aj s priamym uzatváraním zmlúv, vlastný e-learning, rozsiahly katalóg seminárov a webinárov, atď. 

SÚ V ZMLUVÁCH O SPOLUPRÁCI POKUTY, ZÁKAZY, RUČENIA A OBMEDZENIA?

Nie. Naše zmluvy o spolupráci sú transparentné, neobsahujú žiadne zmluvné pokuty, zákazy, ručenia za provízie či konkurenčné konanie od ukončenia spolupráce s našou spoločnosťou. Neobsahujú dokonca ani žiadne ručenia za provízie svojich spolupracovníkov, ktorých agent získal do spolupráce. Náš zmluvný vzťah je dobrovoľný. Každý si má ale plniť svoje povinnosti v zmysle zákona o finančnom sprostredkovaní, v zmysle zákona od spracovávaní osobných údajov (GDPR) a akceptácii pravidiel pri styku s klientom, vrátane smernice AML.. atď. Neuplatňujeme žiadne pokuty, ak sa niekto rozhodne ukončiť s nami spoluprácu. 

AKÉ NÁSTROJE MÁ FIRMA PRE SVOJICH SPOLUPRACOVNÍKOV?

Moderné online nástroje nám majú pomáhať v práci a v podnikaní. Naša spoločnosť disponuje komplexnou ponukou obchodných nástrojov, využívaných k práci finančného sprostredkovateľa. Najlepší spôsob, ako ich prebádať, je vyskúšať ich priamo a osobne. Na našej webovej stránke https://finanzpartner.sk/sk/online-riesenia/ je k dispozícii kompletný zoznam nami ponúkaných digitálnych riešení. Z tých najčastejšie požívaných spomenieme finančné kalkulačky, investičné kalkulačky, porovnávače, uzatvárače, vlastné webové stránky pre agentov, digitalizovaný proces sprostredkovania, digitalizovaný proces zazmluvnenia spolupracovníka, vlastný e-shop, vlastný e-learning, vlastné komunikačné nástroje atď.

POZERÁ FIRMA NA KVALITU PRODUKCIE, ODBORNOSŤ, ETIKU, ČI LEN NA KVANTITU A OBRAT?

Pre nás je kvalita produkcie najdôležitejším údajom a hodnotou. Vďaka tomu máme na trhu a medzi finančnými inštitúciami to najlepšie meno. Áno, každý sa dnes orientuje na objem produkcie, my sa orientujeme na kvalitu produkcie. Naša dlhodobá kvalita produkcie je meraná cez preplatenosť zmlúv, storno kmeňa, storno novej produkcie. V každom parametri sme vysoko nad indexom a priemerom trhu. Dosahujeme kvalitu produkcie nad 96 %. Kto vie, ako by dopadli iné spoločnosti. Opýtajte sa vo svojich firmách, akú majú preplatenosť zmlúv voči finančným inštitúciám? Uplatňujeme riešenia pre klienta, ktoré musia byť nielen odborné, ale aj etické. 

ORGANIZUJE FIRMA AJ VÝROČNÉ STRETNUTIA VŠETKÝCH SPOLUPRACOVNÍKOV?

Každoročne organizujeme Výročnú konferenciu, kde oceňujeme našich najlepších partnerov. Oceňovanie našich spolupracovníkov vnímame ako verejný prejav pozornosti, rešpektu a úcty voči výsledkom ich práce. Oceňujeme nielen objem, ale hlavne kvalitu. Na týchto stretnutiach oceňujeme našich najlepších, predstavujeme novinky a odmeňujeme za výnimočné výsledky. Naši spolupracovníci tak získavajú pozornosť, rešpekt a úctu za prácu, ktorú robia denno denne.

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE VO FIRME? MÁTE VZDELÁVANIE?

Vzdelávanie je prioritou našej spoločnosti. Za skutočné podnikateľské vzdelávanie považujeme to, že vás naučíme, ako to, čo robíme, robiť najlepšie pre klienta. Naučíme vás ako podnikať. Ako riadiť seba, svoj čas, svoje priority a ako manažovať udalosti okolo nás. Za vzdelávanie ale nepovažujeme organizovanie produktových partnerských dní, kde sa 6-7 partnerov predbieha (v produktovej prezentácii v trvaní 45 minút) kto má aké výhodné produkty, úrokové sadzby a kto aké pripoistenia. Produktové vzdelávanie sa organizuje u nás na pobočkách. Nám nestačí mať kvalitné nástroje. My učíme ľudí, ako s tými nástrojmi majú aj pracovať. Učíme našich partnerov na systém práce a ako si prácu organizovať. 

V ČOM JE NAŠA FIRMA INÁ A JEDINEČNÁ? PREČO VAŠA FIRMA?

Naša spoločnosť nevznikla odštiepením z inej firmy/štruktúry. Vznikli sme na zelenej lúke. Preto si nikto nepriniesol svoje zvyky z inej firmy. Najprv sme si nastavili systém, pravidlá, nástroje a potom sme robili akvizície. Sme slovenská firma, ktorá  už úspešne funguje viac ako 16 rokov. Sme firma, ktorá má jedinečnú kombináciu vysokých provízií, dodržiavania obchodných dohôd, širokého portfólia partnerov, kvalitných služieb administratívy, komplexných online nástrojov, odborného vzdelávania, vlastných realitných služieb, predvídateľného interného prostredia, silného vlastného kapitálu, ľudskosti, slušnosti. 

V ČOM JE VÝNIMOČNOSŤ NAŠEJ SPOLOČNOSTI A PREČO SI JU VYBRAŤ?

Naša výnimočnosť spočíva v tom, že sa dokážeme prispôsobiť požadovaným obchodným modelom našich spolupracujúcich partnerov. Každý si vyberie ten svoj obchodný model ktorému verí a v ktorom vie byť úspešný. Mu mu vytvoríme prostredie a podmienky, kde môže realizovať svoj obchodný model sprostredkovania finančných služieb. Vedenie firmy tvoria ľudia z praxe a z potrebného vzdelania v oblasti financií a manažmentu. Už pri vstupnom interview si s lídrom obchodného tímu pomenujem jeho priority, jeho silné a slabé stránky. A tak nastavíme spoluprácu a manažment spolupráce. 

MÁ FIRMA VYHLÁSENÉ NEJAKÉ SÚŤAZE A DOVOLENKY?

Pre našich spolupracovníkov organizujeme každoročne súťaž o exotické dovolenky a zážitkové cesty. Dnes nevnímame dovolenky len ako bonusový nástroj zvýšenia si príjmu. Vnímame to ako nástroj socializácie a vzájomnej komunikácie medzi našimi najlepšími spolupracovníkmi. U nás sa dovolenky zúčastňuje každý kto splní kvalifikačné kritéria. Nie len prví 3 alebo 5 ako je to inde. Našich ciest za zážitkami sa zúčastňujú aj rodinní príslušníci. Sme rodinná firma a tak máme aj všetky naše cesty organizované. Historicky sme navštívili viac ako 30 exotických destinácií.

AKO FIRMA VYTVÁRA, ORGANIZUJE A MANAŽUJE REZERVNÝ FOND?

Rezervný fond vytvárame pre našich spolupracovníkov. Nie pre firmu a centrálu firmy. Rezervný fond vytvárame tak, že časť provízie odložíme a vyplatíme po uplynutí zálohovej provízie od partnera (24/36 mesiacov). Robíme tak len v segmente životné poistenie. Rezervný fond vytvárame z konkrétnej zmluvy a nie z provízií. Na výške rezervného fondu sa vždy dohodneme. Výšku rezervného fondu u nás kopíruje výšku kvality produkcie (resp. stornokvóty) každého spolupracovníka. Vieme zladiť jeho percentuálnu výšku a ako výšku objemu v €. Rezervný fond je aj po ukončení spolupráce vždy vyplatený. Sú to peniaze spolupracovníka

MENILA FIRMA NIEKEDY KARIÉRU A ODMEŇOVANIE ZA TÝCH 16 ROKOV?

Sme na trhu viac ako 16 rokov. Za tých 16 rokov sme ani raz nezmenili systém odmeňovania ani plán kariéry. Vždy sme pridávali do plánu kariéry a systému odmeňovania niečo navyše. Nové finančné benefity. Toto je pre perspektívu podnikanie vo finančných službách veľmi dôležité. Neustále vylepšovať kvalitu odmeňovania. Neustále zlepšovanie kvality odmeňovania je tou najväčšou istotou. Nevyhlasujeme každý rok novú obchodnú politiku. Máme iba jednu obchodnú politiku už 16 rokov.

VIEM SA PODELIŤ S PROVÍZIOU S INÝM SPOLUPRACOVNÍKOM?

Máme systémovo riadený model delenia provízií medzi tipéra a trénera. Môže nastať situácia, že spolupracovník má klienta, ktorý potrebuje produkt, ktorý sám nevie zabezpečiť. Cez aplikáciu eKontakt pridelí kontakt na klienta inému spolupracovníkovi. Následne sa rozdelí provízia. Rovnako je to možné, ak je klient z iného regiónu. Všetko každý vidí vo svojom informačnom systéme. 

ROBÍ FIRMA AJ REALITNÉ SPROSTREDKOVANIE?

Našim klientom zabezpečujeme nielen komplexný servis finančného sprostredkovania, ale aj realitného sprostredkovania. Predaj, kúpu a prenájom nehnuteľností nám zabezpečujú vlastné realitné kancelárie. Počet aktívnych ponúk nehnuteľností prevyšuje počet 2.000. V našich realitných kanceláriách používame najmodernejšiu techniku a technológiu vizualizácie nehnuteľností. Vrátane 3D video obhliadok. Naša firme robí nielen realitné sprostredkovanie alebo aj realitný development. Viacej sa dozviete na našej web stránke 

MÔŽEM PADNÚŤ ZO SVOJEJ KARIÉRY A POZÍCIE VO VAŠEJ SPOLOČNOSTI?

Nie, padnúť u nás z kariérnej pozície nemôžete. Naši spolupracovníci majú garantované pozície. Nemusia tak plniť minimálne podmienky udržania si pozície v kariére. Neponižujeme našich spolupracovníkov v kariére. Ak náš spolupracovník dosiahne pozíciu v kariére, tak má už vždy. Náš spolupracovník sa v kariére posúva vždy iba nahor. Nikdy nie dole. U nás môžete padnúť iba na zadok z kvality spolupráce s našou spoločnosťou. A v tom sme naozaj jedinečný. 

AK MÁM VYBUDOVANÝ KLIENTSKÝ KMEŇ, MÁM HO GARANTOVANÝ PRI ODCHODE?

Áno. Zmluvne garantujeme kmeň klientov, ktorých získal spolupracovník pri sprostredkovaní finančných služieb v našej spoločnosti. Ak sa spolupracovník rozhodne odísť z našej spoločnosť, na jeho požiadanie mu prevedieme správu klientov do novej spoločnosti. 

AKO FUNGUJE KOMUNIKÁCIA MANAŽMENTU A OBCHODNEJ SIETE?

Vedenia našej spoločnosti počúva vlastnú obchodnú sieť. Vedenie spoločnosti je rovnaké od jej samotného založenia. S každým lídrom máme aj silné osobné vzťahy. Vo vedení spoločnosti sú ľudia z praxe, ktorí si kariéru prešli „od piky“. Poznajú tak potreby spolupracovníkov v teréne. Nie sú to dosadení ľudia a teoretici. Vedenie spoločnosti má nielen praktické skúsenosti ale aj požadované vzdelanie z obchodného manažmentu, personálneho manažmentu a ekonomického riadenia firmy. 

VYPLÁCA FIRMA PRE TÝCH NAJLEPŠÍCH AJ NEJAKÉ BONUSY NAVYŠE?

Áno. Súčasťou nášho systému odmeňovanie je aj vyplácanie bonusov. Bonusy vyplácame podľa obchodnej dohody. Bonusy môžu dosahovať až +10 % z obchodnej produkcie. Ten kto sa zaslúži o zásadný obchodný výsledok, tak si zaslúži aj bonus od našich obchodných partnerov. 

AKÁ JE HISTÓRIA FIRMY A AKO DLHO JE NA TRHU?

Na Slovensku pôsobíme viac ako 16 rokov. V našej spoločnosti vyznávame vysoké morálne a etické hodnoty a k spolupráci pozývame rovnako zmýšľajúcich partnerov. Za celú históriu spoločnosti môžeme s čistým svedomím konštatovať, že sme vždy eliminovali takých ľudí, takých partnerov a také faktory, ktoré by akokoľvek ohrozili naše dobré obchodné meno a reputáciu. Sme spoločnosť, ktorá je hodnotovo orientovaná a zameraná na kvalitu. Uznávame kvalitu nielen obchodnej produkcie, ale aj kvalitu našich spolupracovníkov.

AKÉ TECHNOLOGICKÉ NÁSTROJE A INFORMAČNÉ SYSTÉMY FIRMA POUŽÍVA?

Naše technologické nástroje a informačné systémy prinášajú ten najvyšší komfort modernej a funkčnej web kancelárie. Do online sveta sme preniesli komplet agendu celej spoločnosti. Disponujeme vlastným informačným systémom FINIS. Systém ponúka kompletnú správu produkcie, správu provízií, statických a dynamických produkčných reportov, kvalitatívneho reportingu, nástrojov riadenia, personálneho manažmentu a správy produktových informácii. Nadstavbou sú ďalšie online nástroje – ePodpis, eKlient, eBonita, ePlán, eKontakt, eLearning, vlastný web pre agentov… Máme aj vlastný porovnávač produktov neživotného poistenia. Máme 25 iných podporných kalkulačiek a nástrojov. 

AKO FIRMA ZABEZPEČUJE MARKETING PRE SVOJICH SPOLUPRACOVNÍKOV?

Dôležitou súčasťou našej profesie je aj to, ako nás vníma verejnosť. Máme tých najlepších copywriterov. Len tak vieme pre našich spolupracovníkov priniesť kvalitný marketingový obsah. Pre našich spolupracovníkov pripravujeme odborné blogy, články, príspevky, ktoré stačí len zdieľať. Našich spolupracovníkom sme vytvorili vlastné web stránky. Pravidelne týždenne pripravujeme posty na sociálne siete. Našim klientom zasielame pravidelné newslettre. 

PLATÍ SA U VÁS ZA ŠKOLENIA A AKÉ ŠKOLENIA FIRMA ORGANIZUJE A ZABEZPEČUJE?

Máme jedinečný a unikátny vzdelávací koncept, ktorý je zameraný predovšetkým na použiteľnosť v praxi. Školiteľmi sú rovnako ľudia z praxe, ktorí majú za sebou vlastné obchodné výsledky. Spolupracovníkom ponúkame 4 základné vzdelávacie moduly: Produkt – Manažment – Obchod – Sebarozvoj. K dispozícii máme kompletný katalóg školení, kde si spolupracovník vyberie školenie, ktoré potrebuje a my mu to školenie zabezpečíme. Máme aj vlastný e-learning kde je viac ako 110 vzdelávacích kurzov. Pre nových spolupracovníkov máme rekvalifikačný vzdelávací online video kurz. Všetky naše školenia, e-learning a video kurzy sú zdarma. 

KTO RIADI FIRMU A KTO JE V MANAŽMENTE FIRMY?

Náš spôsob manažovania spoločnosti je to, čo nás odlišuje od ostatných. Vo vedení firmy a v obchodnom manažmente firmy sú ľudia, ktorí majú viac ako 25 ročné skúsenosti. Náš manažment tvoria ľudia, ktorí si prešli kariéru od jej úplného začiatku. Iba tak vieme správne koordinovať aktivity a pripravovať podporu pre našich spolupracovníkov. Poradným orgánom manažmentu firmy je Rada riaditeľov. Radu riaditeľov tvoria tí najlepší naši lídri, ktorí majú výsledky a právo hovoriť. 

MÁ FIRMA NEJAKÉ SÚŤAŽE A AKO ČASTO ICH VYHLASUJE?

Súťaživosť je prirodzená v živote, v športe, v podnikaní a aj v našej spoločnosti. Chceme sa porovnať sa s najlepšími a chceme uznanie na výsledky. Byť najlepším a patriť medzi najlepších. To je to čo je tým pocitom úspechu. Pre nás je nastavenie súťaživého prostredia kľúčové. Za históriu našej spoločnosti sme mali viac ako 100 možností a príležitosti ukázať svoj potenciál. Minimálne 5 krát ročne máme vyhlásené motivačné súťaže. 

AKÉ PROVÍZIE VYPLÁCAME? VYPLÁCA ICH AJ NÁSLEDNE?

Odmeňovanie našich spolupracovníkov má niekoľko zložiek. Tou najzásadnejšou zložkou sú provízie za uzatvorené produktové zmluvy. Vyplácame spolupracovníkom všetky typy provízií, ktoré nám vypláca aj náš obchodný partner. Provízie vyplácame 2-krát mesačne. Je to vždy 5 a 20 dňa v mesiaci. Vyplácame vysoké získateľské provízie, ale aj vysoké následné provízie. Do ďalších zložiek odmeňovania patria produkčné bonusy, produkčné prémie, dovolenky, súťažné odmeny a aj podiel na zisku spoločnosti. Naše odmeňovanie je tak jedno z najvyšších na trhu.

VYPLÁCA FIRMA SPOLUPRACOVNÍKOM AJ PODIEL NA ZISKU?

Pre našich spolupracovníkov máme okrem vysokých prvoročných a vysokých následných provízii aj ďalšie zložky odmeňovania. V inej časti o tom presne píšeme. Jedným z takých aktívnych programov je aj program Renta & Istota. Pre našich najlepších máme už teraz do pripravený model vyplácania dividendy. Aktivovaný bude vtedy, ak líder tímu dosiahne taký obrat, pri ktorom mu aktivujeme vyplácanie príslušného % z výkonu celej firmy. Líder tímu má tak podiel na zisku celej firmy a aj iných obchodných tímov. Toto je na slovenskom trhu jedinečné. 

Chceš začať spolu s nami?

Stačia tri jednoduché kroky

Rezervuj si s nami úvodné online stretnutie

Dáme ti prístup na stránku pre uchádzačov,
ktorý budeš mať platný na jeden týždeň

Po týždni sa s tebou spojíme a ty sa rozhodneš, ako ďalej

Charita a spoločenská zodpovednosť

V spoločnosti Finanzpartner sme si vedomí spoločenskej zodpovednosti voči komunite, v ktorej pôsobíme. Myslíme si, že je správne, ak sa firmy o svoj podnikateľský úspech podelia so svojím okolím. Nezištná pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii, je hlavným cieľom našej nadácie. Dlhoročne sa venujeme podpore projektov z oblastí starostlivosti o zdravie, vzdelávania a športu, kultúry či pomoci sociálne slabším. Naša pomoc je určená občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, ale i jednotlivcom. V minulosti sme aktívne podporili napríklad občianske združenie Svetielko nádeje alebo neziskovú organizáciu Deťom s rakovinou. https://finanzpartner.sk/sk/charita-a-spolocenska-zodpovednost/

This will close in 0 seconds

Vypláca firma spolupracovníkom aj podiel na zisku?

 

Pre našich spolupracovníkov máme okrem vysokých prvoročných a vysokých následných provízii aj ďalšie zložky odmeňovania. V inej časti o tom presne píšeme. Jedným z takých aktívnych programov je aj program Renta & Istota. Pre našich najlepších máme už teraz do pripravený program vyplácania dividendy. Aktivovaný bude vtedy, ak líder firmy dosiahne taký obrat, pri ktorom mu aktivujeme vyplácanie príslušného % z výsledkov celej firmy. Toto je na slovenskom trhu jedinečné. 

This will close in 0 seconds

Aké provízie vypláca firma? Vypláca aj následne provízie? 

 

Odmeňovanie našich spolupracovníkov má niekoľko zložiek. Tou najzásadnejšou zložkou sú provízie za uzatvorené produktové zmluvy. Vyplácame spolupracovníkom všetky typy provízií, ktoré nám vypláca aj náš obchodný partner. Provízie vyplácame 2-krát mesačne. Je to vždy 5 a 20 dňa v mesiaci. Vyplácame vysoké získateľské provízie, ale aj vysoké následné provízie. Do ďalších zložiek odmeňovania patria produkčné bonusy, produkčné prémie, dovolenky, súťažné odmeny a aj podiel na zisku spoločnosti. Naše odmeňovanie je tak jedno z najlepších na trhu.

This will close in 0 seconds

Má firma nejaké súťaže a ako často ich vyhlasuje?

 

Súťaživosť je prirodzená v živote, v športe, v podnikaní a aj v našej spoločnosti. Chceme sa porovnať sa s najlepšími a chceme uznanie za výsledky. Byť najlepším a patriť medzi najlepších. To je to, čo je tým pocitom úspechu. Pre nás je nastavenie súťaživého prostredia kľúčové. Za históriu našej spoločnosti sme mali viac ako 100 možností a príležitostí ukázať svoj potenciál. Minimálne 5 krát ročne máme vyhlásené motivačné súťaže. 

This will close in 0 seconds

Má firma vyhlásené nejaké súťaže o dovolenky?

 

Pre našich spolupracovníkov organizujeme každoročne súťaž o exotické dovolenky a zážitkové cesty. Dnes nevnímame dovolenky len ako bonusový nástroj zvýšenia si príjmu. Vnímame to ako nástroj socializácie a vzájomnej komunikácie medzi našimi najlepšími spolupracovníkmi. U nás sa dovolenky zúčastňuje každý kto splní kvalifikačné kritéria. Nie len prví 3 alebo 5 ako je to inde. Našich ciest za zážitkami sa zúčastňujú aj rodinní príslušníci. Sme rodinná firma a tak máme aj všetky naše cesty organizované. Historicky sme navštívili viac ako 30 exotických destinácií. Za posledné tri roky to bol Omán, Senegal, Jordánsko, Izrael a Bahrajn. 

This will close in 0 seconds

Kto riadi firmu a kto je v manažmente firmy?

 

Náš spôsob manažovania spoločnosti je to, čo nás odlišuje od ostatných. Vo vedení firmy a v obchodnom manažmente firmy sú ľudia, ktorí majú viac ako 25 ročné skúsenosti. Náš manažment tvoria ľudia, ktorí si prešli kariéru od jej úplného začiatku. Iba tak vieme správne koordinovať aktivity a pripravovať podporu pre našich spolupracovníkov. Poradným orgánom manažmentu firmy je Rada riaditeľov. Radu riaditeľov tvoria naši najlepší lídri, ktorí majú výsledky a právo hovoriť. 

This will close in 0 seconds

Ako firma vytvára, organizuje a stornofond? 

 

Stornofond vytvárame pre našich spolupracovníkov. Nie pre firmu a centrálu firmy. Stornofond vytvárame tak, že časť provízie odložíme a vyplatíme po uplynutí zálohovej provízie od partnera (24/36 mesiacov). Robíme tak len v segmente životné poistenie. Stornofond vytvárame z konkrétnej zmluvy a nie z provízií. Na výške rezervného fondu sa vždy dohodneme. Výšku stornofondu u nás kopíruje výšku kvality produkcie (resp. stornokvóty) každého spolupracovníka. Štandardne to je 5-10%. Vieme zladiť jeho percentuálnu výšku a ako výšku objemu v €. Stornofond je aj po ukončení spolupráce vždy vyplatený. Sú to peniaze spolupracovníka.

This will close in 0 seconds

Menila firma niekedy kariéru a odmeňovanie za tých 16 rokov? Ako často firma mení kariéru?

 

Sme na trhu viac ako 16 rokov. Za celé obdobie sme ani raz nezmenili systém odmeňovania ani plán kariéry. Vždy sme pridávali do plánu kariéry a systému odmeňovania niečo navyše. Nové finančné benefity. Toto je pre perspektívu podnikania vo finančných službách veľmi dôležité. Neustále vylepšovať kvalitu odmeňovania.  Nevyhlasujeme každý rok novú obchodnú politiku. Máme iba jednu obchodnú politiku už 16 rokov.

This will close in 0 seconds

Platí sa u vás za školenia a aké školenia firma organizuje a zabezpečuje?

 

Máme jedinečný a unikátny vzdelávací koncept, ktorý je zameraný predovšetkým na použiteľnosť v praxi. Školiteľmi sú rovnako ľudia z praxe, ktorí majú za sebou vlastné obchodné výsledky. Spolupracovníkom ponúkame 4 základné vzdelávacie moduly: Produkt - Manažment - Obchod - Sebarozvoj. K dispozícii máme kompletný katalóg školení, kde si spolupracovník vyberie školenie, ktoré potrebuje a my mu ho zabezpečíme. Máme aj vlastný e-learning kde je viac ako 110 vzdelávacích kurzov. Pre nových spolupracovníkov máme rekvalifikačný vzdelávací online video kurz. Všetky naše školenia, e-learning a video kurzy sú zdarma. 

This will close in 0 seconds

Robí firma aj realitné sprostredkovanie?

 

Našim klientom zabezpečujeme nielen komplexný servis finančného sprostredkovania, ale aj realitného sprostredkovania. Predaj, kúpu a prenájom nehnuteľností nám zabezpečujú vlastné realitné kancelárie. Počet aktívnych ponúk nehnuteľností prevyšuje počet 2.000. V našich realitných kanceláriách používame najmodernejšiu techniku a technológie vizualizácie nehnuteľností. Vrátane 3D video obhliadok. Naša firme robí nielen realitné sprostredkovanie ale aj realitný development. Viacej sa dozviete na našej web stránke https://finanzpartner.sk/sk/realitne-investovanie/

This will close in 0 seconds

Ak mám vybudovaný klientsky kmeň, mám garantovaný svoj kmeň klientov pri odchode?

 

Áno. Zmluvne garantujeme kmeň klientov, ktorých získal spolupracovník pri sprostredkovaní finančných služieb v našej spoločnosti. Ak sa spolupracovník rozhodne odísť z našej spoločnosť, na jeho požiadanie mu prevedieme správu klientov do novej spoločnosti. 

This will close in 0 seconds

Môžem padnúť zo svojej kariéry a pozície vo vašej spoločnosti?

 

Nie, padnúť u nás z kariérnej pozície nemôžete. Naši spolupracovníci majú garantované pozície. Nemusia tak plniť minimálne podmienky udržania si pozície v kariére. Neponižujeme našich spolupracovníkov v kariére. Ak náš spolupracovník dosiahne pozíciu v kariére, tak ju má už navždy. Náš spolupracovník sa v kariére posúva vždy iba nahor. Nikdy nie dole. A v tom sme naozaj jedinečný. 

This will close in 0 seconds

Viem sa podeliť s províziou s iným spolupracovníkom?

 

Máme systémovo riadený model delenia provízií medzi tipéra a trénera. Môže nastať situácia, že spolupracovník má klienta, ktorý potrebuje produkt, ktorý sám nevie zabezpečiť. Cez aplikáciu eKontakt pridelí kontakt na klienta inému spolupracovníkovi. Následne sa rozdelí provízia. Rovnako je to možné, ak je klient z iného regiónu. Všetky informácie vidí vo svojom informačnom systéme. 

This will close in 0 seconds

Ako funguje komunikácia manažmentu firmy a obchodnej siete?

 

Vedenie našej spoločnosti počúva vlastnú obchodnú sieť. Jej zloženie je rovnaké od jej samotného založenia. S každým lídrom máme aj silné osobné vzťahy. Vo vedení spoločnosti sú ľudia z praxe, ktorí si kariéru prešli „od piky“. Poznajú tak potreby spolupracovníkov v teréne. Nie sú to dosadení ľudia a teoretici. Vedenie spoločnosti má nielen praktické skúsenosti ale aj požadované vzdelanie z obchodného manažmentu, personálneho manažmentu a ekonomického riadenia firmy. 

This will close in 0 seconds